Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Om Internetkassan
Så ansöker du om a-kassa
Arbetsgivarintyg med ifyllnadsstöd
Teknisk hjälp/skapa lösenord
Om a-kassan
PUL
Logga ut

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.
Arbetsgivarintyg
Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg. (47§ i lagen om arbetslöshetsförsäkring )

Arbetsgivarintyget behövs
  • då det gäller att pröva en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassa när anställningen upphört, arbetstagaren permitterats varit tjänstledig eller
  • då en medlem i arbetslöshetskassa söker utbildningsbidrag eller starta eget-bidrag.

Uppgifterna som lämnas på intyget kan vara otillräckliga för att bedöma rätten till ersättning. I så fall är arbetsgivaren skyldig att lämna ytterligare uppgifter till arbetslöshetskassan.

Särskilda intyg för till exempel arbetstagare som är sysselsatt i egen verksamhet eller i hemarbete finns.

Upplysningar och anvisningar:
Anställningstid och arbetstid är inte samma sak. En person kan ha varit anställd utan att arbeta, till exempel då han eller hon är tjänstledig.

11. ARBETAD TID
Uppgiften ska avse arbeten under de senaste 12 månaderna av anställningen. Den arbetade tiden ska specificeras månadsvis, med angivande av både antalet dagar och timmar.

Har den anställde haft avbrott i arbetet på grund av sjukdom, utbildning, föräldraledighet, totalförsvarsplikt eller liknande, ska uppgiften utsträckas i tiden, så att minst 12 månaders arbete redovisas (om det finns).

Tid då den anställde fått uppsägningslön, semesterlön, helglön, väntetidsersättning och permitteringslön ska räknas som arbetad tid och ingå i uppgifterna. Semesterersättning i samband med arbetets upphörande ska däremot inte inräknas i arbetad tid. Uppgift om antal semesterdagar för vilka semesterersättning har utbetalats vid semesterpermittering, lämnas under punkt 6.

Om uppgifterna gäller för anställd med uppehållslön, ska också rutan "kompletterande uppgifter" fyllas i.

Är det fråga om en anställd som haft olika tjänster med olika sysselsättningsgrad skall ett arbetsgivarintyg utfärdas per tjänst och sysselsättningsgrad.

ARBETSTID
Om kryss har satts i rutan för heltidsarbete, ska även det antal timmar som var heltid i arbetstagarens arbete anges.

12. INKOMST
Lön: Uppgiften ska avse inkomsten då arbetet upphörde. Ange belopp i tillämplig ruta.
OBS använd blanketten Komplettering till Arbetsgivarintyg för att redovisa sjuklön månad för månad. Karensdagarna är inte ersatta med sjuklön och ska inte redovisas på blanketten Komplettering av Arbetsgivarintyg.

I underlaget för beräkning av arbetslöshetsersättningen ska sådana rörliga tillägg/ersättningar, som normalt har utgått till den berörde arbetstagaren ingå. Sådana tillägg är till exempel ersättning för obekväm arbetstid, skifttillägg, drickspengar, ackordsöverskott som inte redovisas som fast lön, naturaförmåner och ersättning för mera regelbundet förekommande övertidsarbete. Ange genomsnittligt belopp i tillämplig ruta.

Teknik på Internetkassan
Vanliga frågor
Teknisk support
Om Cookies
Blockering av popupfönster

Skriv ut denna sida
 
A-kassan för Service och Kommunikation FE 62 930 88 Arjeplog Tel: 020 678 000 Epost: akassan@seko.se